Opini Pembelajaran Tatap Muka

Negara-negara di dunia, tengah  dikejutkan dengan wabah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus bernama corona atau lebih dikenal dengan istilah Covid-19 (Corona Virus Disease-19). Wabah  virus ini memang penularannya sangat cepat menyebar keberbagai negara di dunia. Sehingga oleh World Health Organization (WHO), menyatakan wabah penyebaran virus covid-19 sebagai pandemic dunia. Sebagai dampak dari pandemi covid-19…Continue reading Opini Pembelajaran Tatap Muka